sâmbătă, ianuarie 24, 2015

Poezia de vineri (2) Am primit de curând un volum de versuri scrise de Sfântul Ioan Iacob - Hozevitul
Volumul se numește POEZII și a apărut la Editura Babel, Bacău - 2013. Din el am extras poezia:

Crucea vietii omeneștiUn creștin odinioară
Tot se c
ăina mereu:
Grea mai este Crucea asta
Ce mi-a dat-o Dumnezeu!
Cum o dau nu-mi merge bine,
De necazuri nu mai scap,
Și muncesc din greu ca boul,
P
ână cad lângă proțap!
Iată, alții sunt mai leneși
Și trăiesc mai din belșug,
Numai mie (vorba aceea)
„boii nu-mi mai trag la jug”.

Și ofta creștinul nostru și
Mereu era c
ârtind,
Nimeni nu putea o dat
ă
S
ă-l audă multumind.
Însă Cel de sus Părinte,
Care ajută pe *misel*,
Căutând din cele Sfinte,
Cercetatu-l-au pe el.
A trimis la el un Înger,
Noaptea, când dormea trudit,
Și luând pe om de mână,
L-a urcat pe deal la Schit.

Se făcea că este ziuă
Și erau numai ei doi,
Între niște Cruci frumoase,
Felurite dupa soi.

Unele erau de aur,
Altele de fier si lemn,
De argint si de aramă,
Fiecare cu un semn.

Zice Îngerul atuncea:
„Ia-
ți o Cruce, care vrei!
Numai potrive
ște-o bine
Și te-ntoarce la bordei,

Lacom el apucă-n grabă,
Cea de aur mai întâi
Începând s-o tăbârcească
Pe voinici umerii săi.

Dar nu-i chip ca s-o urnească
Și privind la ea cu jind
Se pogoară mai la vale,
La o Cruce de argint.

De prea multă, strălucire
Nu te po
ți uita la ea,
Dar voind ca s-o ridice,
Vede c
ă-i nespus de grea.

Se mai uită, iar încearcă,
Pana ce își ia de seamă,
S
ă-și aleagă altă Cruce
Tot frumoas
ă, de aramă.

Dar în ciuda lui
și aceea
Pentru d
ânsul este grea,
Cea de marmur
ă mai tare,
Cea de fier cam tot a
șa.

Lângă ele mai la vale,
Vede sub un copăcel,
Cruce de stejar u
șoara,
Numai buna pentru el.

O ridică, deci
și pleacă,
Iar
ă Îngerul pe drum
Îl întreabă pentru Cruce,
Dacă-i multumit acum.

Slavă Domnului, răspunde,
Tare-s mul
țumit cu ea,
C
ăci din toate numai asta
Este dup
ă vlaga mea!

Îngerul atunci îi zice:
Omule nemultumit,
Pentru Crucea,vie
ții tale
Totdeauna ai c
ârtit!

Astăzi te-am adus anume
Ca să-
ți fie semn,
Ca nici una nu poti duce,
Decât Crucea cea de lemn.

Asta este „Crucea vie
ții
Dat
ă ție de când ești
Deci, lui Dumnezeu d
ă slavă,
Și de-acum să nu cârtesti.

Cele de metale scumpe
Sunt a oamenilor sfin
ți,
Care suf
ăr pân'la sânge,
Întru grele nevoinți.

Iară tu cu sărăcia,
Lesne te vei mântui,
Dacă vei păzi credin
ța
Și răbdând vei multumi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu


Va multumesc mult pentru vizita si comentarii.
Daca nu va raspund va rog sa ma iertati, inseamna ca Raducu imi
cere toata atentia.

✍ Niko

Totalul afișărilor de pagină